De Sittard

De HR. Ms. Sittard is in 1997 door de Koninklijke Marine overgedragen aan de vereniging Zeekadetkorps Harlingen en het schip doet sindsdien dienst als varend thuishonk en opleidingschip voor het korps. Deze maritieme jeugdvereniging behoort tot het landelijke Zeekadetkorps Nederland. Het Zeekadetkorps stelt zich ten doel om de jeugd op een plezierige wijze de weg naar zee te wijzen. De Sittard wordt door het Zeekadetkorps en vele vrijwilligers zowel fysiek als technisch goed onderhouden, maar heeft uw financiële ondersteuning nodig om het onderhoud te kunnen blijven realiseren.