Fries Blauw in Harlingen

Onder de titel Fries Blauw wordt volop aandacht besteed aan aardewerk dat in Harlingen nog altijd op ambachtelijke wijze (de majolicatechniek) wordt gemaakt. Vanaf ca. 1600 werd in Harlingen aardewerk beschilderd en gebakken, later volgden Makkum en Bolsward. De klei in de omgeving was geschikt om aardewerk en tegels van te maken en dat op grote schaal: miljoenen tegels en vele duizenden schotels en ander aardewerk vonden hun oorsprong in de Friese fabrieken. De bakermat van de Friese aardewerkindustrie ligt dus in Harlingen. Stichting Fries Blauw vindt onderdak in Havenloods 5 met een ambachtscentrum, inclusief faciliteiten om het hele proces van klei tot en met eindproduct te ervaren via