Havenplan Willemshaven

Het havenplan is een eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Echter een goede organisatie van het proces is van groot belang
voor het slagen van het project. Synergie tussen partijen kan alleen ontstaan door partijen bij elkaar te brengen, maar ook door heldere keuzes te maken. Daarbij zijn er drie aandachtspunten. Ten eerste
zal er een centraal loket moeten worden opgericht waar vraag naar ruimte (initiatieven op water/kade, evenementen) en aanbod van ruimte (bebouwing, openbare ruimte, water) op elkaar wordt afgestemd.

Stadsloods

Deze ‘stadsloods’ loodst initiatieven naar de juiste plek. Ieder jaar zullen zich namelijk ruimtezoekers met initiatieven melden op het gebied van water, horeca, cultuur, onderwijs, sport en leisure. Iedere ruimtezoeker is uniek en de verscheidenheid in zoekvragen en wensen is groot.
De stadsloods moet dan vanuit een helikopterview bepalen wat de juiste plek is voor een bepaalde functie. Leidraad is het Masterplan Toegangspoort Harlingen en Havenplan Willemshaven.

De stadsloods matcht vraag naar en aanbod van ruimte en brengt partijen bij elkaar. De stadsloods geeft ook helderheid ten aanzien van ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden. Eventueel zou een grote in Harlingen gefabriceerde maquette van de Harlingse haven een centrale plaats kunnen krijgen. De maquette is past zich aan bij nieuwe plannen.

Daarnaast is het wezenlijk om in het gebied zelf de synergie tussen partijen te stimuleren en nieuwe coalities te bevorderen. Ten aanzien van gebiedsbranding en aanvragen voor het Waddenfonds is het van belang eenzelfde verhaal op te bouwen en te communiceren. Een door alle partijen gedragen ‘branding’ van het gebied door middel van evenementen, (inter)nationale marketing en eenduidige beeldtaal is essentieel. In wat voor vorm de partijen zich organiseren ligt nog open. Er zijn verschillende juridische mogelijkheden zoals een gebiedsfonds, corporatie en parkmanagement.

Als laatste leidt een gemeenschappelijk gedeeld gevoel voor de Willemshaven tot een prettigere plek om te verblijven, een veiligere plek en meer mogelijkheden voor ondernemers en bewoners om bij te dragen. Daarom is naast de focus op de gasten en hun bestedingen aan de wal belangrijk om vooral Harlingers en mensen uit de regio te houden. De aanwezigheid van Harlings vakmanschap
in bijvoorbeeld de bouw en reparatie van schepen, gastvrijheid in horeca en ruimte voor de jeugd zijn cruciaal om de plek ‘Harlings’ te houden en niet louter voor dagjesmensen, toeristen en watersporters. Onorthodoxe combinaties van programma’s kunnen wellicht leiden tot synergie (onderwijs, leisure) en kunnen het Harlingse internationaal op de kaart zetten. Lokale kwaliteiten worden internationaal! Voor zowel bijvoorbeeld jongeren, 50-plussers, werkzoekenden, scholieren en ambachtsmensen in Harlingen liggen kansen om hier op aan te sluiten en werkgelegenheid uit te genereren.