Hr.Ms. Sittard

De M830 Hr.Ms. Sittard was een mijnenveger, gebouwd van hout en aluminium, in dienst bij de Koninklijke Marine. Het schip behoorde tot de Dokkum-klasse, het is namelijk in Nederland gebruikelijk om een bepaalde serie van het zelfde type boten/schepen te vernoemen naar het eerste opgeleverde model. Deze klasse kwam door financiële steun van de Amerikaanse overheid tot stand. Soortgelijke boten werden tevens in onder andere Engeland, Frankrijk en ook in het voormalige West-Duitsland gebouwd en in dienst genomen, waardoor er ook weleens wordt verwezen naar de WU-klasse in plaats van de Dokkumklasse.

Bij haar buitendienststelling was de Hr.Ms. Sittard de laatste houten boot die uit dienst werd gesteld. Tegenwoordig doet de Sittard dienst bij het Zeekadettenkorps Harlingen, nadat het in 1997 geschonken werd aan het toen net opgerichte korps.