Ideeën

Gemeente Harlingen op zoek naar ideeën loodsen Nieuwe Willemshaven(09-02-2017)

Gemeente Harlingen is bezig de Willemshaven te ontwikkelen tot een toeristisch en recreatief aantrekkelijk gebied. Dit gaat allemaal niet vanzelf, daar hebben we mensen met creativiteit en lef voor nodig. Om het gebied levendig te krijgen is het belangrijk dat er ‘iets’ gebeurd.

Gemeente Harlingen wil hiervoor de twee voormalig Hubert Jans loodsen tijdelijk gaan inzetten,  zodat het aantrekkelijk wordt om voor langere tijd te verblijven in het gebied. Samen met CareX gaat de gemeente Harlingen op zoek naar ideeën van lokale initiatiefnemers en ondernemers die tijdelijk activiteiten willen ontplooien in de twee loodsen. Duidelijk is dat het bruist van de ideeën om voor de komende jaren creatieve tijdelijke initiatieven te realiseren in de beide (voormalige Hubert Jans) loodsen aan de Willemshaven. Die loodsen hadden best twee keer zo groot mogen zijn, gelet op de grote belangstelling.

Diverse ideeën tonen aan publiek

Vanaf 24 februari 2017 zal in het Entrepotgebouw ‘Heerlijk Binnen’ plaatsvinden, georganiseerd door de stichting 0517. Deze initiatiefnemer biedt aan om u daarbij de mogelijkheid  te geven de diverse ideeën te tonen aan het publiek. Hiertoe nodigt de gemeente Harlingen u van harte uit mee te doen en uw idee te presenteren en te visualiseren in de vorm van maximaal 2 posters.  Het formaat en de elementen die wij graag op elke poster willen zien, staan hieronder vermeld.

Inhoud posters:

2 x formaat A0 (+/-84×119 cm) posters die u naar eigen inzicht vult om uw plannen zo duidelijk mogelijk te presenteren. Denk hierbij aan sfeer/referentiebeelden, (voorlopig) ontwerp tekeningen, inrichtingstekening, productinformatie etc, etc. Om uw plan zo compleet mogelijk te presenteren vragen wij specifiek aandacht voor de volgende componenten, u bent natuurlijk altijd vrij om meer aspecten te benoemen:

  • Hoeveel m2 heeft u nodig (nu en in de toekomst)?
  • Is uw initiatief (deels/volledig) publiekstoegankelijk?
  • Hoeveel werkplekken (fte) creëert uw initiatief?
  • Hoe gaat u om met de huidige staat van de loodsen?
  • Welke voorzieningen (tijdelijke ruimte, toiletten/berging/pantry/etc.) legt u aan?
  • Bent u bereid om voorzieningen en/of (gezamenlijke) ruimte te delen?
  • In hoeverre werkt u samen met andere initiatieven?
  • Omschrijf uw verdienmodel, in hoeverre is uw idee exploitabel?
  • Omschrijf het gewenste toekomstbeeld van de Willemshaven in relatie tot uw plan, wat voor meerwaarde heeft uw plan in relatie tot deze ontwikkelingen?

Aanmelden

Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw idee op een poster te presenteren kan zich tot en met 15 februari 2017 aanmelden door een mail te sturen naar ha.stellingwerf@harlingen.nl. De gemeente zorgt voor poster-panelen. Wij hopen dat initiatiefnemers op zaterdag 25 februari van 14.00 tot 16.00 uur bij hun presentatieposters willen staan om zich te presenteren en vragen van gemeente, CareX, en geïnteresseerde bezoekers te beantwoorden.

Inzicht in ideeën

De gemeente Harlingen en CareX ronden deze maand de gezamenlijke contractbesprekingen af. Het is de bedoeling dat in goed overleg met deze twee verantwoordelijke partijen in maart de eerste initiatieven worden geselecteerd waarmee vervolggesprekken worden gevoerd. Daar kunnen ook nieuwe of andere initiatieven bij zijn, op één initiatiefnemer na. Brouwdok is nu al ondergebracht in een deel van de zuidelijke loods omdat het initiatief prima past in het geheel en plotseling moest verhuizen.

Het presenteren van uw idee biedt geen garantie of u ook daadwerkelijk via CareX een plek krijgt toegewezen in één van de twee loodsen. Uw presentatie is voor gemeente en CareX bedoeld om inzicht te krijgen in de ideeën die er zijn en in hoeverre deze aansluiten bij de gewenste toeristisch/recreatieve ontwikkelrichting van de Willemshaven. Ook is het van belang om de haalbaarheid of de meerwaarde van uw initiatief te kunnen aangeven, wij vragen u om hier tijdens uw presentatie duidelijk en helder over te communiceren.