Keermuur

De keermuur beschermt de bewoners tegen hoge waterstanden. De muur heeft dezelfde functie als een zeedijk en beschermt Harlingen tegen een eventuele stormvloed.

Met het voor de eerste keer sluiten van de doorgang verrichtte de deltacommissaris de officiële handeling. Deze doorgang in de keermuur wordt gebruikt om het centrum van Harlingen en de Willemshaven met elkaar te verbinden. De coupure gaat alleen bij zeer hoge waterstanden dicht en als de veiligheid van de stad en het achterland in het geding is. De oude keermuur uit 1965 is inmiddels vrijwel gesloopt.

De werkzaamheden bestonden uit het verhogen van de Tjerk Hiddessluizen, de veerbootkade,  de waterkering op Vlieland en de dijken op Terschelling. En tenslotte werd ook de keermuur Harlingen vernieuwd. Met de sluiting van de keermuur Harlingen is de laatste schakel op deltahoogte gebracht. De komende maanden moet nog een aantal kleine werkzaamheden aan de keermuur en de omgeving worden afgerond. Eind oktober zijn alle werkzaamheden klaar.

Wetterskip Fryslân is in 2008 met de uitvoering van dit project begonnen. Dagelijks Bestuurslid Harry Boon is blij met het resultaat: “Het is niet alleen een mooi bouwwerk, maar nu is ook het laatste stukje Fryslân op deltahoogte gebracht. Een prima zaak voor de bewoners die achter de muur wonen en ook nog een fraaie stedenbouwkundige verfraaiing. Zij zijn veilig voor de nabije toekomst!”

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak in zijn toespraak van een historisch moment: “Ik feliciteer u met het voltooien van het laatste – nagekomen – stuk van het Deltaplan, deze mooie keermuur in Harlingen. Een historisch moment én een brug naar de toekomst. Juist daarom ben ik vereerd dat ik, als deltacommissaris, vandaag deze handeling in uw aller bijzijn mag verrichten om zo, ook symbolisch, het Deltaplan – dat zijn de deltawerken en de zeedijkverhogingen – van het verleden te verbinden met het Deltaprogramma, de deltawerken van de toekomst.”