KNRM station Harlingen

Helemaal aan de kop van de Willemshaven staat het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De KNRM bestaat al sinds 1824 wordt in stand gehouden door donateurs en legaten. Harlingen heeft twee reddingboten en voert per jaar tussen de 50 en de 70 reddingsacties uit. Het station bestaat uit 25 vrijwilligers die 365 dagen per jaar 24 uur per dag klaar staan om mens en dier in nood te helpen.

Iedere dinsdagavond, vanaf 19:15 uur zijn de Harlinger vrijwilligers in het boothuis aanwezig

Historie

Fusie met de NZHRM

In 1910 had de Harlinger Redding Maatschappij meer dan bewezen. Inmiddels was ook het beleid binnen de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij dusdanig gewijzigd, dat ze ook begonnen met het oprichten van reddingstations op de binnenzeeën. Voor een kleine stichting als de Harlinger Redding Maatschappij was het moeilijk het hoofd boven water te houden. Daarom was het niet meer dan logisch dat in 1910 de Harlinger Redding Maatschappij ging fuseren met de NZHRM.
Hierbij werden mede overgedragen:

  • Het boothuis
  • De roeireddingboot
  • De ijsvlet
  • Het overig reddingsmaterieel

Alsmede een kasbedrag van fl. 2838,= voor vernieuwing van het materieel.
Met dit geld werd de 30 jaar oude roeireddingboot vervangen door een vlet. De ijsvlet bleef gehandhaafd. Schipper van de reddingvlet werd J. de Vries. De eerste reeding van de Vries met zijn nieuwe vlet en bemanning betrof de tjalk Twee Gebroeders, welke in moeilijkheden verkeerde op de Ballastplaat. Alle drie opvarenden werden behouden aam wal gebracht.
Schipper de Vries bleef tot 1922 in dienst van de reddingmaatschappij en maakte in totaal 9 reddingstochten.

Dokkade 3  8862 NZ Harlingen

0517 430 555

 station@harlingen.knrm.nl

www.knrm.nl