Lichtschip LV Jenni Baynton

Gedurende die 40 jaar was ze een herkenningspunt voor zeelieden van de visserij, de koopvaardij en de marine en heeft ze duizenden schepen veilig langs de gevaarlijke zandbanken voor de Engelse kust geloodst.
Sinds 10 jaar is het schip in gebruik als zendschip en is ze zelfs het enige nog werkende zendschip ter wereld. In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw was radio vanaf schepen een bekend verschijnsel, maar doordat enerzijds wettelijke maatregelen en uitbreidende territoriale landsgrenzen het leven voor zendschepen moeilijker maakte, ontnamen daarnaast de technische ontwikkelingen op het gebied van satelliet en internet de noodzaak om vanaf zee uit te zenden. Daardoor is er in de hele wereld uiteindelijk nog maar één nog werkend zendschip over. Het radiolichtschip Jenni Baynton!