Radiolichtschip Jenni Baynton

Rond Pinksteren 2020 was het alweer 15 jaar geleden dat het stuk maritieme historie de haven van Harlingen binnenliep. In die 15 jaar is ongelooflijk veel tot stand gebracht, maar is de conclusie ook dat er nog erg veel werk in het verschiet ligt.
De drijvende schoenendoos die in Harlingen aankwam was om als disco te fungeren in Rotterdam, van allerlei zaken voorzien die er niet op thuishoorden en van veel eigenlijk onmisbare onderdelen ontdaan. De kleur was zo verschoten dat ze eerder roze dan rood leek en de kwalificatie “schip” was ver te zoeken.
Door de inzet van vele vrijwilligers is door de jaren nagenoeg alle onnodige ballast verwijderd en zijn veel van de verdwenen onderdelen teruggeplaatst. Generatoren zijn geinstalleerd, de ankerlier hersteld en zelfs het meest in het oog springende onderdeel, de vuurtoren, werkt weer.
Gedurende vele jaren kon het schip drijvend gehouden worden door inkomsten die afkomstig waren van de verhuur van faciliteiten aan verschillen de radiobedrijven die van de zenders en/of de studio’s gebruik maakten. Regelmatige projecten waarbij het schip op de Waddenzee voor anker ging, brachten de rest van het benodigde geld binnen.
 
Doordat het radiolandschap de laatste 10 jaar ingrijpend is veranderd, zijn de inkomsten van radio-uitzendingen sterk teruggelopen. Zoals de titel van dit artikel al zegt, als het getij verloopt verzet men de bakens. De stichting “Vrienden van het Lichtschip” heeft nu de wereld aan het veranderen is ook besloten voor meerdere ankers te gaan liggen om de continuïteit van het schip te waarborgen.
 
Een groot aantal mensen heeft in de loop der jaren bij de stichting aangegeven dat ze het schip een warm hart toedragen, maar niet in de gelegenheid zijn actief vrijwilligerswerk op te pakken. Vanaf nu is er de mogelijkheid om donateur te worden van de stichting “Vrienden van het Lichtschip”. Klik hier om een eenmalige donatie te doen of een doorlopende machtiging.
Onder de donateurs wordt elk jaar een aantal overnachtingen aan boord van het schip verloot en bij evenementen van de stichting geeft het donateurschap recht op korting.