Willemskade

De huidige Willemskade geeft een desolate indruk. De opgave is om een levendige kade te ontwikkelen met dynamiek op het water, de kade en in de gebouwen. Boten als de Sittard, Holland en chartervaart en de kade. Een eerste stap is het opknappen van de openbare ruimte waarbij klinkers worden gelegd en de stelconplaten tussen de rails worden gehand- haafd. Hierdoor begeleiden deze platen de route. Ook kunnen al tijdelijke evenementen in de loodsen worden gehouden (bv tweedehands schippersattributen markt) of kunnen initiatieven als Nova Zembla tijdelijk of in meer permanente vorm een publiekstrekker zijn. Bij een geleidelijke ontwikkeling van het programma aan de kade beginnen de loodsen zich te openen. Door bij ver- of nieuwbouw de begane grondvloer een meter te verhogen wordt een klimaatbestendig gebouw gerealiseerd en opent het zicht op de horizon van de Wadden zich. De Zuiderpier wordt zo vanaf deze terrassen een onder- deel van het totale beeld in plaats van een omsluiting. Tussen de gebouwen is plek voor bijzondere ‘Waddentuinen’, met planten die zout- en windbestendig zijn en die een knipoog vormen naar de beplanting langs de Waddenzee.